مهاجرت بزرگ حیوانات

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: میدان آرژانتین
تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱ خرداد ۱۴۰۰
درجه سختی: متوسط
محدوده سنی: ۱۵-۹۹
مدت مرخصی: ۲ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
سیم‌کارت

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تقذلینمبدذتیناترمذنتمندتذیبمنرتمنیرذیرودر

روز اول

تالابلیسرانتینبلداتذلبنتمینب

روز

جدول پذیرایی

روز صبحانه ناهار شام اقامت
مکان توسط مکان توسط مکان توسط نوع اقامت توضیحات
۱طبیعتپارسوآهواپیماپارسوآرستورانگردشگرهتل-

اقامت‌ها: ۱ شب هتل
پارسوآ: کلا ۲ وعده شامل: ۱ وعده صبحانه، ۱ وعده ناهار
گردشگر: کلا ۱ وعده شامل: ۱ وعده شام

لوازم پیشنهادی: